DE DIMENSIONERING VAN GEOTHERMIE

Geo-Thermics biedt begeleiding aan van A tot Z om een succesvol geothermieconcept te realiseren.

Een eerste stap in dit proces is de dimensionering. Er zijn verschillende deelaspecten die vanuit het studiebureau bekeken worden :

  • gebouw : berekening van warmteverliezen van het gebouw, maar ook koelbehoefte in functie van de toegepaste isolatie, verluchting, verlichting, …
  • bodem : simulatie van het verticaal bronsysteem met de benodigde grondboringen als resultaat. Geo-Thermics biedt 25 jaar garantie op zelf ontworpen verticale bronsystemen
  • geothermische warmtepomp : dimensioneren van verwarmingscapaciteit van de warmtepomp, passieve koeling, boilersystemen voor sanitair warm water en inrichting van de stookplaats
  • afgiftesysteem op lage temperatuur : berekenen van afgiftesystemen zoals vloerverwarming, betonkernactivering, wandverwarming, plafondverwarming, zeer lage temperatuur radiatoren en convectoren

Bij het dimensioneren wordt tevens gezocht naar de meest economische rendabele oplossing, rekening houdend met de 4 pijlers die de energiezuinigheid van een gebouw bepalen :

  • het isolatiepakket in de bouwschil
  • luchtdichtheid van de bouwschil
  • het ventilatiesysteem
  • het geothermieconcept