Scroll Top

DE DIMENSIONERING VAN GEOTHERMIE

Geo-Thermics biedt begeleiding aan van A tot Z om een succesvol geothermieconcept te realiseren.

Een eerste stap in dit proces is de dimensionering. Er zijn verschillende deelaspecten die vanuit het studiebureau bekeken worden :

  • gebouw : berekening van warmteverliezen van het gebouw, maar ook koelbehoefte in functie van de toegepaste isolatie, verluchting, verlichting, …
  • bodem : simulatie van het verticaal bronsysteem met de benodigde grondboringen als resultaat. Geo-Thermics biedt 25 jaar garantie op zelf ontworpen verticale bronsystemen
  • geothermische warmtepomp : dimensioneren van verwarmingscapaciteit van de warmtepomp, passieve koeling, boilersystemen voor sanitair warm water en inrichting van de stookplaats
  • afgiftesysteem op lage temperatuur : berekenen van afgiftesystemen zoals vloerverwarming, betonkernactivering, wandverwarming, plafondverwarming, zeer lage temperatuur radiatoren en convectoren

Bij het dimensioneren wordt tevens gezocht naar de meest economische rendabele oplossing, rekening houdend met de 4 pijlers die de energiezuinigheid van een gebouw bepalen :

  • het isolatiepakket in de bouwschil
  • luchtdichtheid van de bouwschil
  • het ventilatiesysteem
  • het geothermieconcept

MINDER BOORMETERS = TE HOGE ENERGIEFACTUUR!

Minder boormeters of besparen door het plaatsen van een enkele lus i.p.v. een dubbele resulteert in een veel te hoge energiefactuur!
Geo-Thermics zorgt voor een écht onuitputtelijke bron van energie en dat kan alleen maar door voldoende verticale aardsondes te voorzien.
Louter om de prijs te drukken wordt door de concullega’s soms onverantwoord bespaard op verticale aardsondes. Men rekent gewoon op de ‘hulplijn’ van 30 % glycol (antivries) welke dan wordt toegevoegd aan het water in de aardsondes. Met andere woorden, bij onvoldoende verticale aardsondes is de kans zeer reëel dat de temperatuur van het water in de aardsondes onder nul gaat. De toegevoegde glycol moet dan de installatie redden waarna ze in ‘veiligheid’ gaat en de elektrische weerstand de verwarming van de woning en sanitair warm water op zich neemt.
Dat resulteert in een stijging van het verbruik met een factor 5 (zolang de elektrische weerstand actief is) en dat kan toch niet de bedoeling zijn van een sowieso al dure investering.