Scroll Top

ENERGIE SLIM STUREN

METEN EN STUREN

CENTRAAL ENERGIE MANAGEMENT SYSTEEM

Energiemanagement is het opvolgen en sturen van de energiestromen
in uw woning of gebouw.

De voornaamste doelen zijn:

  1. het maximaal gebruik maken van de zelf geproduceerde energie,
  2. het vermijden van piekverbruik (capaciteitstarief minimaliseren),
  3. het afnemen van stroom van het elektriciteitsnet wanneer deze het goedkoopst is.

Met ons systeem krijgt u direct inzicht en controleert u de energiestromen vanuit één centrale app. M.a.w. hoeveel energie wek ik op, neem ik af en verbruik ik?
Een hogere energie-efficiëntie zal uw energiekosten aanzienlijk doen dalen.
Deze daling heeft dan weer een positief effect op het klimaat.
Daarnaast bespaart een geautomatiseerd energiemanagement u veel tijd.

​Zowel een warmtepomp, een thuisbatterij als een laadpaal kunnen een ingebouwde energiemanager hebben. Zonder een centraal managementsysteem kunnen ze niet met elkaar communiceren en werken ze dus niet samen.
Ze kunnen elkaar zelfs tegenwerken!
LUKA is vanzelfsprekend een geïntegreerd systeem dat alle deelnemende apparaten optimaal aanstuurt!

DYNAMISCH UURTARIEF

Hoe groter het aandeel van de hernieuwbare energie wordt, hoe groter het verschil tussen vraag en aanbod wordt. Bij veel wind
en zon op een zomerse dag is er een overaanbod stroom.
Bij een donkere windstille winterdag is er een stroomtekort.
Om dit probleem op te vangen, moet er aan vraagsturing gedaan worden:

  • Tijdens overaanbod moet zoveel mogelijk energie opgeslaan worden (bv. in een thuisbatterij, in een warmwatervat of in
    de vloerverwarming).
  • Tijdens een tekort moet de opgeslagen energie zoveel mogelijk verbruikt worden, en moet extra verbruik zoveel mogelijk beperkt worden.

Door de elektriciteitstarieven van uur tot uur aan te passen aan vraag en aanbod worden verbruikers aangemoedigd om
bij hoge tarieven minder te verbruiken en bij daltarieven (zelfs negatieve) energie op te slaan. Alle grote energieleveranciers zijn sinds eind 2023 verplicht een dynamisch contract aan te bieden (u moet dan wel een digitale meter hebben om dit te kunnen gebruiken).
Hiernaast een voorbeeld van het weekverbruik.
In deze grafieken ziet u duidelijk wat een energiemanagement-systeem doet: bij hoge tarieven is er geen verbruik. De netafname zit in de dalen. Hierdoor kan de stroomprijs die u betaalt tot de helft goedkoper worden dan die van een variabel contract.

SIMULATIE

01/02/2024
Jaarlijks verbruik: 3.500 kWh algemeen, 3.000 kWh geothermie, 3.500 kWh auto = 10.000 kWh totaal

Besluit: LUKA is effectief een zichzelf terugbetalende optie!

Gewoon basis (1) betaalt men sowieso een elektriciteitskost van € 400 / maand.
Stel men neemt een lening aan 4,19% (voor pv, batterij en CEMS) over 5 jaar dan kost dit per maand € 19.800/60m = € 330 + € 33 interest / maand.

De maandelijkse elektriciteitskost mét pv, batterij en CEMS én dynamisch contract (5) bedraagt vanaf de eerste maand slechts € 47.
Totaal € 363 + € 47 = € 410. In beide gevallen betaalt men dus +/- € 400.

Maar wie geïnvesteerd heeft in het totale energiepakket betaalt ná het 5ᵉ jaar nog slechts € 47 / maand.