Scroll Top

ENERGIE SLIM STUREN

METEN EN STUREN

CENTRAAL ENERGIE MANAGEMENT SYSTEEM

‘Iedereen’ heeft tegenwoordig de mond vol over CEM-Systemen. Maar laat u niet van de wijs brengen, want zo eenvoudig is het allemaal niet.
Het CEMS van Geo-Thermics zorgt er niet alleen voor dat het toch al lage energieverbruik van uw geothermische warmtepomp nog verder daalt, maar ook dat van alle andere verbruikers, inclusief dat van uw (toekomstige) elektrische wagen!

Energiemanagement is het opvolgen en sturen van de energiestromen in uw woning of gebouw.
De voornaamste doelen van energiemanagement zijn het maximaal gebruik maken van de zelf geproduceerde energie, het vermijden van piekverbruik en het afnemen van stroom van het elektriciteitsnet wanneer die het goedkoopst is.
Met ons systeem krijgt u direct inzicht en controleert u de energiestromen vanuit één centrale app. M.a.w. hoeveel energie wek ik op, neem ik af en hoeveel verbruik ik?
Het CEMS heeft een aantal doelstellingen:
• Het eigenverbruik maximaliseren van PV-installaties (injectie minimaliseren)
• Afnamepieken van het net afvlakken (capaciteitstarief minimaliseren)
• Batterijen opladen aan de goedkoopste tarieven (thuisbatterijen of die van voertuigen)

​Zowel een warmtepomp, een thuisbatterij als een laadpaal kunnen een ingebouwde energiemanager hebben. Zonder een centraal managementsysteem kunnen ze niet met elkaar communiceren en werken ze dus niet samen. Ze kunnen elkaar zelfs tegenwerken!
Onze energiemanager is vanzelfsprekend een geïntegreerd systeem die alle deelnemende apparaten optimaal aanstuurt!

DYNAMISCH UURTARIEF

Hoe groter het aandeel van de hernieuwbare energie wordt, hoe groter het verschil tussen vraag en aanbod wordt. Bij veel wind en zon op een zomerse zondag is er een overaanbod stroom.
Bij een donkere windstille winterdag is er stroom te kort. Om dit probleem op te vangen moet er aan vraagsturing gedaan worden. Bij een overaanbod moeten we zoveel mogelijk energie opslaan in bijvoorbeeld een thuisbatterij, een warmwatervat of de vloerverwarming. Bij een tekort moeten we zoveel mogelijk verbruikers afzetten en energie uit onze opslag verbruiken.
Door de elektriciteitstarieven van uur tot uur aan te passen aan vraag en aanbod worden verbruikers aangemoedigd om bij hoge tarieven minder te verbruiken en bij daltarieven (zelfs negatieve) energie op te slaan. Alle grote energieleveranciers zijn verplicht tegen eind 2023 een dynamisch contract aan te bieden (u moet dan wel een digitale meter hebben om dit te kunnen gebruiken).
In onderstaande grafiekjes ziet u duidelijk wat een energiemanagementsysteem doet: Bij hoge tarieven is er geen verbruik. Al de netafname zit in de dalen. Hierdoor kan de stroomprijs die u betaalt tot de helft goedkoper worden dan die van een variabel contract. Hiernaast een voorbeeld van het weekverbruik met het dynamisch uurtarief in januari 2023.

Vaststellingen:
Gemiddeld dynamisch uurtarief: € 18,77/395,65 kWh = 4,70 c €/kWh
Variabel contract (Engie Flow): 10,53 c €/kWh

SIMULATIE V-TEST

01/02/2023 (op basis van toekomstige energieprijzen volgens VREG)
Jaarlijks verbruik: 3.500 kWh algemeen, 3.500 kWh geothermie, 5.000 kWh auto = 12.000 kWh totaal (1.000 kWh/maand)

BESLUIT

Gewoon basis (1) betaalt men sowieso een elektriciteitskost van € 306,70 / maand.
Stel men neemt een renteloze groene lening (voor pv, batterij en CEMS) over 8 jaar dan kost dit per maand € 22.000/96m = € 229,10 / maand.
De maandelijkse elektriciteitskost mét pv, batterij en CEMS én dynamisch contract (5) bedraagt vanaf de eerste maand slechts € 71,90.
Totaal € 229,10 + € 71,90 = € 300. In beide gevallen betaalt men dus +/- € 300.

Maar wie geïnvesteerd heeft in het totale energiepakket betaalt ná het 8e jaar nog enkel € 71,90 / maand.