Scroll Top

HET AFGIFTESYSTEEM

Naast ontwerp en realisatie van het verticaal bronsysteem en de geothermische warmtepomp kan Geo-Thermics ook totaalconcepten aanbieden met inbegrip van het afgiftesysteem.

Het afgiftesysteem is een belangrijk onderdeel van het geothermieconcept en zorgt voor de verdeling van de warmte of koude opgewekt door de geothermische warmtepomp over het gehele gebouw. Het is hierbij belangrijk dat er verwarmd kan worden op een lage temperatuur en passieve koeling van het gebouw mogelijk blijft.

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

 • afgiftesystemen op lage temperatuur (vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming, lage temperatuur radiatoren en covectoren,…)
 • afgiftesystemen op zéér lage temperatuur (betonkernactivering) door gebruik te maken van de constructiedelen

Lage en zeer lage temperaturen afgiftesystemen worden gekenmerkt door :

 • laagste elektrisch verbruik door een zéér hoog opwekkingsrendement van de geothermische warmtepomp
 • mogelijkheid tot zéér energiezuinige passieve koeling
 • maximaal comfort en gezondheid door wegblijven van vervelende luchtverplaatsingen zowel bij verwarmen als bij koeling
 • aangenaam binnenklimaat door een gelijkmatige verdeling van de warmte of koelte over grote oppervlaktes (vloer, wand, plafond)

VLOER-, WAND- EN PLAFONDVERWARMING

Dit type verwarming wordt gerealiseerd door kleine dampdichte buizen met een aangepaste tussenafstand in te werken in de dekvloer, wand- of plafondbekleding. Hierdoor ontstaan grote vlakken die op een iets hogere temperatuur staan dan de ruimte die ze moeten verwarmen (of omgekeerd bij koeling).

 

Voordelen :

 • vloerverwarming, wandverwarming en plafondverwarming worden zodanig gedimensioneerd dat de aanvoertemperatuur voor verwarming niet boven de 35° C dient uit te komen. Deze afgiftesystemen combineren dus ideaal met een geothermische warmtepomp. Voor elke graad dat de aanvoertemperatuur lager kan wint de geothermische warmtepomp ca. 2 % aan rendement
 • via dezelfde buisjes kan passieve koeling doorgegeven worden aan het gebouw, met een vrij hoge koeltemperatuur (17 à 18° C). Dit wil zeggen dat er geen groot temperatuursverschil is tussen de koelvlak en de te koelen ruimte, dus ook geen vervelende koude luchtverplaatsingen en dus een hoog zomercomfort
 • plafond- of vloerverwarming wordt algemeen als zeer comfortabel ervaren doordat de warmte via straling wordt overgedragen en niet via convectie (luchtverplaatsing). Bovendien stelt men de ruimtethermostaat gemiddeld 1 à 2° C lager in, zonder in te boeten aan comfort (zelfde gewaarwording van de warmte)
 • esthetisch en ruimtebesparend doordat de leidingen worden ingewerkt en er dus geen zichtbare verwarmingselementen zijn

Nadelen :

 • de reactiesnelheid is trager dan bij een klassiek systeem op radiatoren of convectoren, hoewel dit nadeel ruimschoots wordt gecompenseerd door het bufferend vermogen. Hierdoor kan immers warmte worden opgeslagen of gebufferd tijdens de nacht (aan goedkoper tarief)
 • er dienen eventueel extra maatregelen genomen worden om het gebouw in verschillende ‘klimaatzones’ op te delen met een verschillende ruimtetemperatuur. Zonesturing laat toe via verschillende thermostaten de gewenste temperatuur in iedere zone te regelen