Scroll Top

HET GEOTHERMIECONCEPT

Het geothermieconcept bestaat uit drie essentiële componenten die voor ieder type gebouw onlosmakend met elkaar verbonden zijn.

 • verticaal bronsysteem of de verticale grondboringen : de bron waaruit de hernieuwbare energie wordt gehaald onder de vorm van aardwarmte of geothermie op lage temperatuur
 • geothermische warmtepomp : deze gebruikt de geothermische energie uit het bronsysteem om er verwarming en koeling van het gebouw mee aan te maken op een zeer energiezuinige manier en kan bovendien ook instaan voor het sanitair warm water
 • afgiftesysteem : de manier waarop het gebouw met zeer lage temperatuur kan verwarmd worden in de wintermaanden, maar bovendien ook kan afgekoeld worden tijdens de zomer

Deze essentiële componenten moeten op elkaar afgestemd zijn om een geslaagd geothermieconcept te kunnen realiseren. Een grondige studie is vereist om een correcte dimensionering te maken én voor het welslagen van een energiezuinig project.

WAAROM GEOTHERMIE TOEPASSEN?

Het geothermieconcept bestaat uit drie essentiële componenten die voor ieder type gebouw onlosmakend met elkaar verbonden zijn.

 • méér dan 80 % hernieuwbare energie gratis uit de bodem
 • toepasbaar in nieuwbouw en renovatie met een spectaculaire daling van het energieverbruik, zonder in te boeten aan comfort
 • verwarmen op zeer lage temperatuur in de wintermaanden met een rendement tot 500 %
 • uiterst energiezuinige passieve koeling in de zomermaanden zonder elektriciteitsverbruik van de warmtepomp
 • sanitair warm water met hetzelfde systeem
 • integreerbaar met andere hernieuwbare energievormen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, windenergie, zonneboiler, …
 • duurzaam, onderhoudsvriendelijk en bovenal toekomstgericht
 • in tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd put geothermie met vertikale aardsondes de bodem niet uit: lees hier een casestudy over het perfect dimensioneren van de aardsondes