Scroll Top

DE GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP

Geo-Thermics realiseert naast de grondboring ook de installatie van geothermische warmtepompen

De geothermische warmtepomp is een verwarmingstoestel dat warmte onttrekt uit het verticaal bronsysteem(10 à 12 °C) en deze kan ‘oppompen’ naar een bruikbare temperatuur voor verwarming van het gebouw of voor de aanmaak van sanitair warm water. Het ‘oppompen’ vraagt elektriciteit en dit vormt uiteindelijk het verbruik van de warmtepomp. Uniek is wel dat het elektrisch verbruik tot 5 maal lager ligt dan de hoeveelheid verwarmingsenergie die men van de geothermische warmtepomp krijgt.

Tot 80 % hernieuwbare energie gratis uit de bodem

  • voor elke kWh die de geothermische warmtepomp verbruikt kan 6kWh aan verwarmingsenergie voor het gebouw worden geleverd. Dankzij buffering in het afgiftesysteem kan dit zo veel mogelijk ’s nachts gebeuren aan een goedkoper tarief.

Verwarming, sanitair warm water én passieve koeling in 1 toestel

  • de geothermische warmtepomp kan naast verwarming ook instaan voor de aanmaak van sanitair warm water via een boiler. De temperatuur uit het verticaal bronsysteem (10 à 12° C) kan eveneens rechtstreeks gebruikt worden voor passieve koeling, zonder tussenkomst van de warmtepomp

Laag verbruik en hoge SPF

  • seasonal performance factor = het jaarrendement van de warmtepomp
  • SPF verwarming tot 6 doet het energieverbruik voor verwarming met een factor 6 dalen (= 600 % rendement)
  • SPF passieve koeling van minimaal 16 doet het energieverbruik voor koeling met een factor 16 dalen

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Veilig en milieuvriendelijk

  • geen vlam om ontvlambare producten
  • geen reukhinder of risico op milieuvervuiling

Zeker en toekomstgericht

  • in tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de aarde zelf een onuitputtelijke bron van warmte.Het geothermieconcept is niet alleen een antwoord op het gebruik van hernieuwbare energie, bij toepassing van energieopwekkers (zonne-energie, windenergie,…) is het gebouw snel om te vormen tot een energieneutraal concept en zelfs CO2 neutraal.

De geothermische warmtepomp kan zowel toegepast worden in particuliere woningenbouw als bedrijfspanden en kan aangeleverd worden in formaten geschikt voor bescheiden woning (5 kW) tot grote gebouwcomplexen (500 kW en groter).

WERKING VAN EEN GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP

De cyclus van een warmtepomp bestaat uit vier stappen :

Stap 1 : Het water-glycol mengsel van 10 à 12° C dat door de aardsondes circuleert, stroomt door een warmtewisselaar (de verdamper) en brengt warmte over op een speciale koelvloeistof in de warmtepomp. Deze koelvloeistof, die onder lage druk staat en daardoor een lage kooktemperatuur heeft, begint te koken en wordt omgezet in damp. Het water-glycol mengsel wordt hierdoor afgekoeld naar 6 à 7° C en gaat terug de bodem in om op te warmen.

Stap 2 : De damp van de koelvloeistof wordt door een compressor in de warmtepomp onder hoge druk samengeperst, wat de temperatuur ervan doet stijgen. Voor deze compressie of samendrukking is elektriciteit nodig, het elektrisch verbruik van de warmtepomp.

Stap 4 : Een ontspanningsventiel veroorzaakt een drukverlaging van de koelvloeistof, waardoor het kookpunt van de vloeistof opnieuw daalt. De koelvloeistof stroomt terug naar de warmtewisselaar van het bronsysteem en verdampt, waardoor de hele cyclus opnieuw kan beginnen.

Stap 3 : Een tweede warmtewisselaar (de condensor) brengt de hete damp in contact met het water van het verwarmingssysteem in het gebouw. Daardoor stijgt de temperatuur in het verwarmingssysteem en kan er ruimteverwarming aangemaakt worden of sanitair warm water. Tegelijkertijd koelt de damp in de warmtepomp af en wordt ze opnieuw een vloeistof.